หัวข้อ : กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการทำไม้กวาดดอกหญ้า
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2018-07-09 15:14:13 เข้าชม : 108 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 นายกัมพล เสือคำ ครู กศน.ตำบลท่าระหัด กศน.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น วิชาการทำไม้กวาดดอกหญ้า ในวันที่ 2-9 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านท่าระหัด หมู่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนางสาวนันทนา โสมภีร์ ครูอาสาสมัครฯ นิเทศการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี    

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง