หัวข้อ : กศน.ตำบลดงมะดะ จัดกิจกรรม กศน.และ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้าน หนองเก้าห้อง หมู่ที่ 12 ตำบลดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-04-25 18:12:43 เข้าชม : 116 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายไตรทศ มะโนสด  ครู กศน.ตำบลดงมะดะ ได้ดำเนินกิจกรรม กศน.เคลื่อนที่ ร่วมกับ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และภาคีเครือข่ายได้ดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมอาชีพ ระยะสั้น การทำพวงกุญแจตุ๊กตาขายาว จากไม้ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่ง ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นอย่างดี โดยที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้ทดลองทำพวกกุญแจด้วยตัวเอง สร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่ร่วมโครงการ วันที่ 25 เมษายน 2562   เขตพื้นที่บริการ ในตำบลดงมะดะ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 12 บ้านหนองเก้าห้อง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหวาย และ หมู่ที่ 15 บ้านดงมะดะ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีอาชีพ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อและนำไปพัฒนา ให้เกิดอาชีพ เกิดรายได้ ต่อไป

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง