หัวข้อ : ศูนย์วิทย์ ฯ สระแก้ว ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2561
เขียนข่าวโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2018-07-09 15:48:16 เข้าชม : 251 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นางยุวดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว ประชุมข้าราชการและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ครั้งที่ 7/2561 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 เพื่อปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องพัฒนวิทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว    

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง