หัวข้อ : ครู กศน.ลงพื้นที่ ทำกิจกรรมหมุนเวียนหนังสือ บ้านหนังสือชุมชน ตำบลดงมะดะ
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-05-15 15:41:49 เข้าชม : 33 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายไตรทศ มะโนสด ครู กศน.ตำบลดงมะดะ ทำกิจกรรมสับเปลี่ยนหนังสือ บ้านหนังสือชุมชน ในเขตบริการตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 1.บ้านหนังสือชุมชน บ้านร่องศาลา หมู่ที่ 3 , 2.บ้านหนังสือชุมชน บ้านป่าก่อพัฒนา หมู่ที่ 16 และ บ้านหนังสือชุมชน บ้านหนองเก้าห้อง หมู่ที่ 12 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีหนังสือได้อ่าน เพิ่มพูนความรู้ และได้ฝึกทักษะการอ่าน แก่ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง