หัวข้อ : รับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
เขียนข่าวโดย ศฝช.สุรินทร์ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2018-07-09 15:59:58 เข้าชม : 223 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 เมื่อวันที่ 7 ก.ค.2561 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ รับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ จำนวน 75 คน ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพันธุ์พืชและการทำปุ๋ยหมัก ศฝช.สุรินทร์    

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง