หัวข้อ : โครงการเพิ่มทักษะ สร้างมูลค่าสินค้า เพื่อสร้างรายได้
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-02-19 16:26:51 เข้าชม : 155 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวรัชฎาภรณ์ ยอดยา ครู กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว จัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มทักษะ สร้างมูลค่าสินค้า เพื่อสร้างรายได้ หลักสูตร ช่อดอกไม้ประดิษฐ์ติดผม รุ่นที่ 1  ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อผู้เรียน /ผู้รับบริการ มีความรู้ มีทักษะ และมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ การมีอาชีพเสริม สร้างอาชีพใหม่ หรือเข้าสู่ชีวิตให้ดีขึ้น

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง