หัวข้อ : กศน.ตำบลดงมะดะ ร่วมรับคณะศึกษาดูงาน ระบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วย Google Classroom
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-05-20 14:19:27 เข้าชม : 26 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายไตรทศ มะโนสด ครู กศน.ตำบลดงมะดะ เป็นตัวแทนคณะบุคลากร กศน.อำเภอแม่ลาว ต้อนรับ และให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงาน จาก กศน.จังหวัดขอนแก่น เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้และระบบช่วยเหลือผู้เรียน Maelao Learning  ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ณ. สำนักงาน กศน.จังหวัดเขียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ และช่วยเหลือผู้เรียนให้มีการเข้าถึงบทเรียนและเนื้อหาการเรียนรู้ แบบ กศน. และนักเรียนสามารถที่เรียนที่ไหน ก็ได้ เรียนเวลาใดก็ได้

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง