หัวข้อ : โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยวและการบริการ กลุ่มที่ 1
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-06-15 08:32:28 เข้าชม : 25 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายไตรทศ มะโนสด ครู กศน.ตำบลดงมะดะ จัดกิจกรรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยวและการบริการ กลุ่มที่ 1  ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2562 รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้ไร่กาแฟดอยมะค่า ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย และสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอแม่ลาว 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพการท่องเที่ยว และการบริการ ในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ดีขึ้น 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน การประกอ

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง