หัวข้อ : 17-18 มิถุนายน 2562 เป็นวิทยากร การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ Google Classroom
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-06-18 15:05:42 เข้าชม : 56 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายไตรทศ มะโนสด  ครู กศน.ตำบลดงมะดะ เป็นวิทยากร ร่วมกับครูเชน นายวสันต์ อินทะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ให้เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การใช้ Google Classroom เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครุ กศน.ตำบล กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562  ณ. กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ความรู้และเพื่อประโยชน์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู กศน.ตำบลและครู ศรช.อำเภอเวียงป่าเป้า โดยผ่านโปรแกรม Google Classroom

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง