หัวข้อ : วิทยากรบรรยายร้านค้าออนไลน์
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-02-24 21:07:32 เข้าชม : 174 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวรัชฎาภรณ์ ยอดยา และนายวสันต์ อินทะ ครู กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว ร่วมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ลาว จัดกิจกรรมบรรยาย หัวข้อ ร้านค้าออนไลน์ ให้กับกลุ่มสัมมาชีพดอนจั่นเบเกอรี่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยส้านดอนจั่น ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมการสินค้าเบเกอรี่สู่ระบบออนไลน์

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง