หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2561
เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2018-07-10 16:29:37 เข้าชม : 89 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง ทำให้คณะกรรมการได้รับทราบภารกิจและผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ แนวทางการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง จำนวน 16 คน สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง    

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง