หัวข้อ : โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชน หลักสูตรการทำขนมกะหรี่ปั๊บ
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลบัวสลี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-07-10 08:18:09 เข้าชม : 11 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายศุภฤกษ์ ยอดยา ครู กศน.ตำบลบัวสลี ดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชน หลักสูตรการทำขนมกะหรี่ปั๊บ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 6 คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 คน ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ หมู่ที่ 11 บ้านร่องปลายนา ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1. เพื่อให้ประชาชน เกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะ และมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย 2. เพื่อให้ประชาชนนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง