หัวข้อ : โครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ หลักสูตรการสานกระเป๋าสะพาย
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลบัวสลี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-02-27 16:18:49 เข้าชม : 34 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายศุภฤกษ์ ยอดยา ครู กศน.ตำบลบัวสลี  โครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ หลักสูตรการสานกระเป๋าสะพาย จำนวน 3 ชั่วโมง โดยได้รับเกียรติจาก นางอรพิน คำแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกประสบการณ์ งบประมาณในครั้งนี้ 1,560 บาท  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  ณ อาคารเอนกประสงค์ ม.9 บ้านปงป่าตอง ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการได้ความรู้ มีความเข้าใจ ได้ฝึกทักษะการทำแคบหมู และมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ มีรายได้ต่อไป

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง