หัวข้อ : กศน.ตำบลดงมะดะ จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพเกษตรกร สู่วิถีชีวิตเกษตรกรรมยั่งยืน ของประชาชนทั่วไป อำเภอแม่ลาว วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-02-28 15:27:09 เข้าชม : 135 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายไตรทศ มะโนสด ครู กศน.ตำบลดงมะดะ จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพเกษตรกร สู่วิถีชีวิตเกษตรกรรมยั่งยืน ของประชาชนทั่วไป อำเภอแม่ลาว  ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัรพันธ์เพ็ญศิริ และศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ บ้านสันยาว ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย ่กศน.อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ ความเข้าใจในแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกิดทักษะในการประกอบอาชีพสู่การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง