หัวข้อ : กศน.ตำบลดงมะดะ จัดโครงการการปลูกผักสวนครัวริมรั้วแบ่งปัน บ้านร่องศาลา หมู่ที่ 3
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-02-28 15:35:32 เข้าชม : 110 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายไตรทศ มะโนสด ครู กศน.ตำบลดงมะดะ จัดกิจกรรมโครงการการปลูกผักสวนครัวริมรั้วแบ่งปัน บ้านร่องศาลา หมู่ที่ 3  ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดร่องศาลา หมู่ที่ 3 บ้านร่องศาลา ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ตะหนักถึงความสำคัญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง