หัวข้อ : กศน.ตำบลดงมะดะ จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะการพอกสมุนไพรฤทธิ์เย็นสำหรับผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม ในเขตเทศบาลตำบลแม่ลาว กศน.ตำบลดงมะดะ 28 กุมภาพันธ์ 2563
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลดงมะดะ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-02-28 15:43:50 เข้าชม : 71 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายไตรทศ มะโนสด ครู กศน.ตำบลดงมะดะ จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างสุขภาวะการพอกสมุนไพรฤทธิ์เย็นสำหรับผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม ในเขตเทศบาลตำบลแม่ลาว กศน.ตำบลดงมะดะ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดร่องห้า(แม่ลาว) หมู่ที่ 19 บ้านแม่ลาว ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และวิธีการดูแลตัวเองด้วยสมุนไพรอย่างถูกต้อง และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองในด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง และดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีคุณค่า

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง