หัวข้อ : กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนตำบลป่าก่อดำ
เขียนข่าวโดย ครูอาสาฯ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-02-29 13:22:48 เข้าชม : 44 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวบุษบา ครู กศน.ตำบลและ นางกนกพร ถาคำ ครูอาสาฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร เพื่อวิถุชีวิตพอเพียง ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการปลุกไร้ดิน การปลูกพืชสวนครัว การปลูกฝรั่งกิมจู การปลูกมะพร้าว และการเรียนรู้พืชสมุนไพร ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลยางฮอม “บ้านสวนอุ่นรัก” และ โรงเรียนสมุนไพรบ้านห้วยสัก ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง