หัวข้อ : บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด โดยการแจกเจลล้างมือ และใบความรู้การทำเจลล้างมือเพื่อป้องกันโรคโควิด-19
เขียนข่าวโดย บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-03-25 19:35:42 เข้าชม : 44 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวกัณฐาภรณ์ กติยศ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด รณรงค์ให้ความรู้การป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยการแจกเจลล้างมือ และใบความรู้การทำเจลล้างมือเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 ณ ห้องสมุดชาวตลาด ตลาดสดป่าก่อดำ ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการให้ความรู้ที่ถูกต้องในการป้องกันการติดเชื้อโรค COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบัน

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง