หัวข้อ : จัดทำระบบ "Kaoliao NFE model" เพื่อช่วยเหลือครู และ ผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-04-16 15:31:44 เข้าชม : 168 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป จัดทำระบบ "Kaoliao NFE model" เพื่อช่วยเหลือครู และ ผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งในระบบประกอบด้วยโครงสร้างหลักดังนี้ 1)การลงทะเบียนออนไลน์ 2)การตรวจสอบข้อมูล นศ. รายบุคคล เช่น การลงทะเบียน การทำ กพช. 3)ห้องเรียนออนไลน์ google classoom 4)การสอบออนไลน์ (วิชาเลือก และ สอบซ่อม) และได้บรรยาย การสร้างห้องเรียนออนไลน์ การใช้งาน เว็บไซต์ กศน.อำเภอสำเร็จรูป Smart Site และ ระบบลงทะเบียนนักศึกษาออนไลน์  ระหว่างวันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2562 ห้องประชุม กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 172 ครั้ง )