หัวข้อ : วิทยากร พัฒนาบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ Google Classroom
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-04-16 15:36:37 เข้าชม : 162 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป ร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ Google Classroom โดยมี นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดฯ  ระหว่างวันที่ 24 -25 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมโกลเด้นบิช รีสอร์ท อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรสร้างสื่อ นวัตกรรมสำหรับจัดการเรียนการสอน บริหารจัดการห้องเรียนในยุคดิจิทัล สู่การเพิ่มคุณภาพ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 172 ครั้ง )