หัวข้อ : ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ ระบบช่วยเหลือผู้เรียน Maelao Learning
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-04-16 15:42:20 เข้าชม : 164 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป ร่วมต้อนรับ นางบุปผาชาติ เรืองกุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา และ คณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งทาง กศน.อำเภอแม่ลาว ได้บรรยายและและเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ ระบบช่วยเหลือผู้เรียน Maelao Learning ระบบลงทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ (REGISTER ONLINE) ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ระบบอ่านหนังสือออนไลน์ และ ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ ให้กับทาง คณะศึกษาดูงาน ทั้งนี้ยังได้ข้อเสนอแนะจากการศึกษาดูงานเพื่อนำมาพัฒนาระบบให้สามารถควบคุมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ต่อไป วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ กศน.อำเภอแม่ลาว 

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 171 ครั้ง )