หัวข้อ : ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอห้างฉัตร และเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ ระบบช่วยเหลือผู้เรียน Maelao Learning
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-04-16 15:46:27 เข้าชม : 167 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป ร่วมต้อนรับ นางสาวชนิสรา พรมชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร และ คณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ซึ่งทาง กศน.อำเภอแม่ลาว ได้บรรยายและและเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ ระบบช่วยเหลือผู้เรียน Maelao Learning ระบบลงทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ ( REGISTER ONLINE ) ระบบอ่านหนังสือออนไลน์ และ ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ ให้กับทาง คณะศึกษาดูงาน ทั้งนี้ยังได้ข้อเสนอแนะจากการศึกษาดูงานเพื่อนำมาพัฒนาระบบให้สามารถควบคุมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ต่อไป วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่ลาว 

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 171 ครั้ง )