หัวข้อ : วิทยากร พัฒนาบุคลากรด้านการอบรมการใช้ google Classroom กลุ่มลุ่มน้ำอิง
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-04-16 22:18:08 เข้าชม : 164 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป ร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอบรมการใช้ google Classroom เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มลุ่มน้ำอิง  ระหว่างวันที่ 9 ถึง11 ตุลาคม 2562 ณ กศน. อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 172 ครั้ง )