หัวข้อ : ร่วมประชุมเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูล ออกแบบเว็บไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-04-16 22:27:19 เข้าชม : 168 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป ร่วมประชุมเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูล ออกแบบเว็บไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Library ) และ คู่มือใช้งานเว็บไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Library )  ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2562  ณ โรงแรมโชติกา ธารา รีสอร์ท นครนายก เพื่อให้ประชาชนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้สะดวกรวดเร็ว

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 171 ครั้ง )