หัวข้อ : วิทยากร โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอบรมการใช้ (Google Classroom) กศน.อำเภอปลาปาก
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-04-16 22:43:35 เข้าชม : 166 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป ร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอบรมการใช้ (Google Classroom) เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับครู กศน.อำเภอปลาปาก  ระหว่างวันที่ 20 ถึง 23 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอปลาปาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเกอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 171 ครั้ง )