หัวข้อ : ร่วมการประชุมปฏิบัติการเพื่อบรรณาธิการกิจผลการเขียนความสำเร็จดีเด่นของสถานศึกษาตามนโยบายจุดเน้น สำนักงาน กศน.
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-04-16 22:57:36 เข้าชม : 163 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป ร่วมการประชุมปฏิบัติการเพื่อบรรณาธิการกิจผลการเขียนความสำเร็จดีเด่นของสถานศึกษาตามนโยบายจุดเน้น สำนักงาน กศน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจัดทำเว็บไซต์ หน่วยศึกษานิเทศก์| สำนักงาน กศน.  ระหว่างวันที่ 12 ถึง13 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องประชุมวีระ นวพันธุ์ ชั้น 5 สำนักงาน กศน. 

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 171 ครั้ง )