หัวข้อ : ร่วมเป็นวิทยากรโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายสื่อสารองค์กร กศน.
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-04-16 23:03:54 เข้าชม : 168 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป ร่วมเป็นวิทยากรโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายสื่อสารองค์กร กศน. ภายใต้กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างพลังเครือข่ายสื่อสารองค์กร กศน. โครงการประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในวันนี้ได้บรรยายการใช้ระบบรายงานข่าว oniepr.com ผ่านสมาร์ทโฟน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 172 ครั้ง )