หัวข้อ : วิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร GGCR กศน.จังหวัดนครปฐม รุ่นที่ ๑
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-04-16 23:50:06 เข้าชม : 165 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร กศน. การจัดการเรียนรู้ทันเทคโนโลยีและดิจิทัล เพื่อเป็นเครื่องมือการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๓ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๖๓  ณโรงแรมมิตรพันธ์ กาญจนบุรี 

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 171 ครั้ง )