หัวข้อ : บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาวร่วมกับครู กศน.ตำบลป่าก่อดำ จัดกิจกรรมหมุนเวียนหนังสือชุมชน
เขียนข่าวโดย บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-04-17 10:15:07 เข้าชม : 85 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวพิมพรรณ บุญทรง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว  จัดกิจกรรมหมุนเวียนหนังสือบ้านหนังสือชุมชน  14 เมษายน 2563 บ้านหนังสือชุมชนตำบลป่าก่อดำ ได้แก่  เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชน และให้ความรู้ในเรื่องการปฏิบัติตัวในวันสงกรานต์ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง