🛍 ร้านค้าออนไลน์ คุณนายดำรงค์ คำภิระปาวงศ์ มีสินค้าทั้งหมด : 6 รายการ

กล้วยกรอบ บาร์บีคิว ดอยจำปีบ้านกล้วย

ราคา : ขายปลีก 35 บาท ขายส่ง 30 ถุงขึ้นไป 30 บาท บาท
ขายโดย : นายดำรงค์ คำภิระปาวงศ์

กล้วยกรอบเค็ม ดอยจำปีบ้านกล้วย

ราคา : ขายปลีก 35 บาท ขายส่ง 30 ถุงขึ้นไป 30 บาท บาท
ขายโดย : นายดำรงค์ คำภิระปาวงศ์

กล้วยอบเนย

ราคา : ขายปลีก60 บาท ขายส่ง 10 ถุงขึ้นไป 55 บาท บาท
ขายโดย : นายดำรงค์ คำภิระปาวงศ์

กล้วยอบเนย ดอยจำปีบ้านกล้วย

ราคา : ขายปลีก 35 บาท ขายส่ง 30 ถุงขึ้นไป 30 บาท บาท
ขายโดย : นายดำรงค์ คำภิระปาวงศ์

กล้วยกวนบ้านดอยจำปี

ราคา : ขายปลีก 35 บาท ขายส่ง 30 ถุงขึ้นไป 30 บาท บาท
ขายโดย : นายดำรงค์ คำภิระปาวงศ์

กล้วยกวนบ้านดอยจำปี

ราคา : ขายปลีก 35 บาท ขายส่ง 30 ถุงขึ้นไป 30 บาท บาท
ขายโดย : นายดำรงค์ คำภิระปาวงศ์