สินค้ามาใหม่


สินค้าทั้งหมด


พวงมาลัย

ราคา : 59 บาท
ขายโดย : สุพรรณ์ สลีสองรม

ข้าวหอมมะลิ

ราคา : 35 บาท
ขายโดย : คำใส ใจอารี

พรมเช็ดเท้า

ราคา : 60 บาท
ขายโดย : นางคนึงจิตร สลีสองสม

ถุงย่ามชนเผ่าอาข่า

ราคา : ใบละ 250 บาท บาท
ขายโดย : นางสาวมณีวรรณ ใจไหว

ที่รัดหัวซิ่น

ราคา : 100 บาท
ขายโดย : นางสาวรุจิรา สุยะเหล็ก

ไข่เค็มปลอดสารบ้านศรีบุญยืน

ราคา : ลูกละ 6 บาท / กล่องละ 50 บาท/ แผงละ 160 บาท / แพ็คละ 3 ลูก 16 บาท บาท
ขายโดย : นางมาลี สุทธกุล

ตุงล้านนา

ราคา : 500 บาท
ขายโดย : นางนงนุช ภิราษร

ข้าวกล้อง ข้าวเหนียวลืมผัว

ราคา : 59 บาท
ขายโดย : ประวิชญา ปัญญาช่วย