กกต. เปิดให้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2562 ทางอินเทอร์เน็ตแล้ว โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขต ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เริ่มเปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขต ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในเขตและนอกเขต ตลอดจนการใช้สิทธิ์นอกราชอาณาจักร ทางอินเทอร์เน็ตแล้ว โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/ และจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 รวมเวลาการเปิดลงทะเบียนทั้งสิ้น 23 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวชาวบ้าน