คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เริ่มเปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต (เลือกตั้งล่วงหน้า) ทั้งในเขตและนอกเขต รวมถึงการใช้สิทธินอกราชอาณาจักร โดยสามารถคลิกขอลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต 

เลือกตั้งล่วงหน้า 2562 กับขั้นตอนลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต


เริ่มจากเข้าเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต ที่เว็บไซต์ https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/

ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต / ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2562

จากนั้นคลิก เข้าสู่ระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง  (ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต)

เลือกตั้งล่วงหน้า

จากนั้นก็กรอกเลขบัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล เป็นภาษาไทย กรอกข้อมูลวันเกิด เลขหลังบัตรประชาชน และเลขรหัสประจำบ้าน(พบได้ในหนังสือทะเบียนบ้าน) และเลือกจังหวัดที่ต้องการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต ทั้งนี้หลังจากกรอกเสร็จ ให้ติ๊กถูกที่ คลิกรับรหัส เพื่อเข้าสู่ระบบ

จากนั้นใส่ตัวอักษรตามรหัสที่ปรากฎ  เสร็จแล้วให้แล้วคลิก เข้าสู่ระบบ

เลือกตั้งล่วงหน้า

ตรวจสอบข้อมูลว่าชื่อ นามสกุล ว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้องแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ เลือกสถานที่เลือกตั้งนอกเขต ให้เลือกสถานที่เราสามารถเดินทางไปเลือกตั้งสะดวกที่สุด

เมื่อเลือกสถานที่แล้วให้คลิก ลงทะเบียน“ลงทะเบียน”

ระบบจะแสดงข้อความขึ้นมาให้ยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้คลิกที่ ใช่ เพื่อยืนยันบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต

เลือกตั้งล่วงหน้า

ระบบจะแสดงเอกสารการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ซึ่งประชาชน
สามารถสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการลงทะเบียนได้ เท่านี้การลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตก็เสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ กกต. จะปิดระบบรับลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต และเลือกตั้งราชอาณาจักร ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00น. และวันลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง วันที่ 17 มีนาคม 2562

ข้อมูลจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย