Workpoint TV

สนับสนุนเนื้อหา

ประกาศ! คนไกลบ้านอย่าลืมลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ลงได้แล้วถึงวันที่ 19 ก.พ. นี้เท่านั้น เราจะพามาดูวิธีการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าง่ายๆ ทำได้แค่มีอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์

1. เตรียมบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน

ก่อนอื่นเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านไว้ เพราะต้องใช้ข้อมูลในการกรอกแบบฟอร์ม

2. เข้าเว็บไซต์

พร้อมแล้วคลิกเข้าไปที่ http://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/ เข้าได้ทั้งจากคอมพิวเตอร์และมือถือ เมื่อโหลดหน้านี้แล้วคลิกปุ่มสีเขียว "เข้าสู่ระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง"

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว เลือกจังหวัดที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

  • กรอกเลขประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด
  • เลขหลังบัตรประชาชน
  • เลขรหัสประจำบ้าน 11 หลัก พบได้ที่ทะเบียนบ้านหน้า 1
  • เลือกจังหวัดที่จะไปใช้สิทธิ
  • กรอกรหัสที่แสดงในกรอบดำ แล้วคลิก "เข้าสู่ระบบได้เลย"
  • ตรวจสอบข้อมูล

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต

4. เลือกหน่วยเลือกตั้ง ที่จะไปใช้สิทธิ์

  • เลือกเขตที่ต้องการใช้สิทธิในจังหวัดนั้น
  • กด "ลงทะเบียน"

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต

5. ปรินท์คำขอ/แคปหน้าจอ

ปรินท์คำขอ หรือแคปหน้าจอ เก็บไว้เป็นหลักฐานวันไปใช้สิทธิในวันที่ 17 มี.ค. ในหน่วยเลือกตั้งที่กดเลือกเมื่อสักครู่

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต

หมดเขต 19 ก.พ. นี้!

ย้ำกันอีกครั้งว่า การลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตนี้ทำได้ถึงวันที่ 19 ก.พ. นี้เท่านั้น

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต