กศน.อำเภอแม่ลาว | Maelao District NIE Centre | Education


    
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1

MAELAO DISTRICT NIE CENTRE
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ลาว


ตารางศึกษาดูงาน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่ลาว  

วันที่ 17 ตุลาคม 2562  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่ลาว

วันที่ 17 ตุลาคม 2562  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่ลาว

วันที่ 16 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่ลาว 

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย  

ข่าวกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

รูปแบบ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สำหรับการศึกษาตลอดชีวิต สู่การมีอาชีพ มีรายได้ที่ยั่งยืน ( จอง จ่าย จบ ).ตารางจัดอาชีพ

วันที่ 1 พ.ย. 2562 13.00 น.
ทดสอบจัดอาชีพ

วันที่ 1 พ.ย. 2562 11.00 น.
ทดสอบจัดอาชีพ

วันที่ 11 พ.ย. 2562 15.00 น.
ทดสอบจัดอาชีพ

วันที่ 21 พ.ย. 2562 10.00 น.
ทดสอบจัดอาชีพ

See More Events


สินค้า OOCC

บริการของเรา

กศน.อำเภอแม่ลาว มีจุดบริการทุกตำบล.ครู กศน.ตำบลดงมะดะ

วันอังคาร เวลา 09.00-16.00 ระดับ ม.ต้น
วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 ระดับ ม.ปลาย

เข้าสู่เว็บไซต์

ครู กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว

วันอังคาร เวลา 09.00-16.00 ระดับ ม.ต้น
วันศุกร์ 09.00-16.00 ระดับ ม.ปลาย

เข้าสู่เว็บไซต์

ครู กศน.ตำบลบัวสลี

วันอังคาร เวลา 09.00-16.00 ระดับ ม.ต้น
วันศุกร์ 09.00-16.00 ระดับ ม.ปลาย

เข้าสู่เว็บไซต์

ครู กศน.ตำบลป่าก่อดำ

วันอังคาร เวลา 09.00-16.00 ระดับ ม.ต้น
วันศุกร์ 09.00-16.00 ระดับ ม.ปลาย

เข้าสู่เว็บไซต์

ครู กศน.ตำบลโป่งแพร่

วันอังคาร เวลา 09.00-16.00 ระดับ ม.ต้น
วันศุกร์ 09.00-16.00 ระดับ ม.ปลาย

เข้าสู่เว็บไซต์