กศน.อำเภอแม่ลาว | Maelao District NIE Centre | Education


    
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1

MAELAO DISTRICT NIE CENTRE
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ลาว


แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

รูปแบบ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สำหรับการศึกษาตลอดชีวิต สู่การมีอาชีพ มีรายได้ที่ยั่งยืน ( จอง จ่าย จบ ).ตารางจัดอาชีพ

วันที่ 1 พ.ย. 2562 13.00 น.
ทดสอบจัดอาชีพ

See More Events


สินค้า OOCC

บริการของเรา

กศน.อำเภอแม่ลาว มีจุดบริการทุกตำบล.ครู กศน.ตำบลดงมะดะ

วันอังคาร เวลา 09.00-16.00 ระดับ ม.ต้น
วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 ระดับ ม.ปลาย

เข้าสู่เว็บไซต์

ครู กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว

วันอังคาร เวลา 09.00-16.00 ระดับ ม.ต้น
วันศุกร์ 09.00-16.00 ระดับ ม.ปลาย

เข้าสู่เว็บไซต์

ครู กศน.ตำบลบัวสลี

วันอังคาร เวลา 09.00-16.00 ระดับ ม.ต้น
วันศุกร์ 09.00-16.00 ระดับ ม.ปลาย

เข้าสู่เว็บไซต์

ครู กศน.ตำบลป่าก่อดำ

วันอังคาร เวลา 09.00-16.00 ระดับ ม.ต้น
วันศุกร์ 09.00-16.00 ระดับ ม.ปลาย

เข้าสู่เว็บไซต์

ครู กศน.ตำบลโป่งแพร่

วันอังคาร เวลา 09.00-16.00 ระดับ ม.ต้น
วันศุกร์ 09.00-16.00 ระดับ ม.ปลาย

เข้าสู่เว็บไซต์